Impulse Business Consulting: La nostra raó de ser

 

L’èxit de tota organització -empresa, entitat o institució- en la creació i creixement del valor global de les seves activitats i negocis es basa en un capital de coneixements i unes competències essencials que li permetin satisfer millor que ningú les necessitats dels seus clients, diferenciant-se clarament de les altres organitzacions en la seva oferta de productes i serveis

Actualment, la rápida evolució de la innovació i de la seva difusió converteix aquest procés d’excel·lència en una dinámica en què l’empresa d’èxit crea i renova constantment el seu avantatge competitiu, cosa que li permet mantenir la seva diferenciació davant els seus competidors. Amb aquesta finalitat, la gestió del coneixement adquiereix un paper vital.

Com a conseqüència, l’organitació requereix una comunicació global 360º, en la qual el paper de la comunicació corporativa és cada vegada més important. A través seu es fa possible vincular els clients –i també els públics i col·lectius clau amb qui es relaciona- mitjançant l’expressió de la personalitat de l’empresa i dels seus valors intrínsecs, al mateix temps que li permet posar de relleu aquesta diferenciació per conventir-la en experiència de máxima expressió que fidelitza. Això es tradueix en la potenciació de les seves activitats i negocis, i com a resultat, en un increment del seu valor global.

En el món actual, a més dels canvis que s’han produït en el panorama dels mitjans de comunicació tradicionals, les noves tecnologies de la informació i de la comunicació permeten un nou protagonisme en el procés de comunicació a tots els integrants d’una empresa, que sobretot a través de les xarxes socials, poden convertir-se en portaveus de l’organització, tant per bé com per malament.

Això afecta no només als directius i a tots els empleats, que tenen un gran potència de credibilitat, sinó també a nombrosos públics i col·lectius clau con stakeholders, influencers, decision markers i líders d’opinió. S’ha de considerar sempre el paper previsible que poden arribar a tenir com a portaveus, ja que actuaran sense que siguin designats.

És d’una vital importància, doncs, que tots aquests portaveus, sense perdre la seva independència de criteri, estiguin alineats amb l’organització i expressin la seva personalitat, cultura i valors que la caracteritzen, així com la seva aportació a l’interès general que legitima la seva existència.

L’empoderament –empowerment- és la técnica de reforçar organitzacions i persones a través de la comunicació, legitimar els seus lideratges i posicionar conceptualment els seus projectes, productes, serveis i marques. En conseqüència, dissenyar per part de les organitzacions un pla de comunicació i gestió del coneixement per aconseguir l’empowerment d’aquests portaveus potencials és el camí imprescindible per aconseguir l’alineament desitjable amb l’organització. Això es fa possible a través d’una gestió ordenada i precisa dels processos de comunicació, buscant sempre la simetria desitjada.

D’aquesta manera, es possibilita millorar el coneixement i el reconeixement, tant a l’interior –comunicació interna, cultura corporativa, etc.- com en l’entorn exterior de l’organització. També permet millorar l’efectivitat en la consecució dels seus objectius com a organització i el conseqüent increment del seu valor global. A més del valor econòmic, també es reforça el valor social, ja que es facilita el desenvolupament de la necessària activitat persuasiva de les organitzacions, especialment en la dimensió que les vincula a l’interès general, incrementant-se així el reconeixement entre els públics i col·lectius clau, i en la societat en general. Tot i que no s’ha d’oblidar mai la necessitat de coherència entre les promeses de la cultura corporativa, per una banda, i l’actuació real de l’organització, per l’altra.

Així mateix, la creixent rapidesa de la dinàmica en la qual es troben les organitzacions, en tots els àmbits i mercats, requereix una monitorització constant del desenvolupament de les seves activitats i negocis. És vital un diagnòstic a temps de l’estratègia més recomanable a través de l’avaluació dels reptes als quals s’enfronten.

És necessari endevinar la manera d’enfocar-los per convertir-los en noves oportunitats que permetin maximitzar el valor global de l’organització: llançament de noves activitats i negocis, adopció de noves tecnologies, reestructuracions, processos d’internacionalització, captació de finançament, fusions i adquisicions, processos de successió i canvis de gestió, venda total o parcial, etc.

Per últim –però no menys important- val la pena recordar novament que tot s’ha d’implementar amb la conseqüent estratègia de comunicació 360º, d’acord amb la situació actual creada per les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. No s’han d’oblidar les creixents exigències socials derivades d’un entorn caracteritzat per una demanda cada vegada més gran de transparència i de simetria en la comunicació, impulsada per aquestes mateixes tecnologies.

Carlos Cascante-Serratosa
Managing Partner

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *