Millora de processos i Desenvolupament de Negoci

1. Optimització i rellançament d’empreses

  • Business Intelligence.

Anàlisi sectorial a nivell internacional.
Evolució de les necessitats dels consumidors i de la seva conducta.
Validació de l’estratègia competitiva.

  • Anàlisis de les relacions client-consumidor.

Estratègia de productes i serveis.
Tecnologies.
Mercats i segments on són presents a nivell internacional: Estructures de preus.
Canals de distribució – online i offline.
Sistemes i equips de Vendes.
CRM (Customer Relationship Management) i Fidelització.
Branding.
Imatge i Identitat corporativa.
Pla de Comunicació.

  • Millora de processos i fluxos d’Operacions.

Sistemes d’Informació.
Digitalització i Intel·ligència artificial.
Flexibilització i outsourcing.
Eficiència energètica i Millora de l’impacte ambiental.
Supply Chain.
Deslocalitzacions i relocalitzacions d’unitats productives amb un horitzó industrial 4.0.
Revisions dels processos de prestació dels serveis.
Reestructuracions.

  • Finançament.

Diagnosi de necessitats i tipus de finançament més convenient.
Estratègia per obtenir el finançament requerit.
Preparació de l’empresa per sortir al MAB o altres mercats.

  • Coaching i optimització de l’equip humà.

Necessitats de talent i competències.
Remuneració i incentius.
Formació i motivació.
Necessitats de comunicació interna.
Cultura organitzativa i gestió del coneixement.

  • Responsabilitat Social Corporativa, Reputació y Legitimació social.

Corporativa i Millora del balanç social.
Anàlisi de la situació i plantejament de l’Estratègia de Responsabilitat social Corporativa.
Proposta del Pla d’accions necessàries per optimitzar la Reputació i la conseqüent legitimació social.
Recomanacions de polítiques de Governance.

Altres serveis

2. Compass

Plans Estratègics i Nous Llançaments

Veure més

3. Secondinvest

Processos de successió, Venda d’empreses y M&A

Veure més

4. Globcom Plan

Estratègia i Plans de Comunicació Global

Veure més

5. Image

Global Communication Agency & Events

Veure més

6. Wisdom

Cursos de formació, Congressos i Conferències

Veure més

7. Making Happen

Direcció Operativa / Interim Management  

Veure més

Insightsvamtam-theme-circle-post

 Category Global Business & Communication

Impulse Business Consulting: La nostra raó de ser


21 novembre, 2017

Edit
L’èxit de tota organització -empresa, entitat o institució- en la creació i creixement del valor global…

Read More