Estratègia i Plans de Comunicació Global

4. Empowerment Plan (Pla de Comunicació i Gestió del Coneixement)

 • Corporate Culture Empowerment Audit

La cultura corporativa, basada en valors i actituds, s’ha d’alinear amb les demandes del seu entorn, cada vegada més capaç de jutjar i contrastar promeses amb fets.

– Qualitative analysis: Focus Groups i Entrevistes amb Influencers.
– Quantitative Analysis: Polling Target Groups. Metodologia internacional pròpia (Boston).
– Content Analysis: Internet Appearances and Group Connections, adjectivació, conceptualització i anàlisi de l’empremta digital.

 • Mapes d’influència

L’auditoria i l’análisi requereixen la realització de mapes d’influència, de monitorització de persones i d’anàlisi del discurs corporatiu a tots nivells: en l’àmbit estratègic i en el tàctic.

 • Estratègies i polítiques de gestió per col·lectius

Institucional, Responsabilitat Social; Relació amb els mitjans (tradicionals i New Media); Comunicació amb els accionistes: Política de comunicació amb tercers com proveïdors, clients o distribuidors (Third Party Endorsement).

 • Comunicació interna

L’estratègia i la gestió de la comunicació dins el col·lectiu de membres de l’organització, inclòs l’equip directiu, són a la base de la gestió del coneixement.

– Anàlisi de l’estructura interna.
– Distribució de tasques. Relacions entre departaments.
– Flux de la informació vertical i horitzontal.
– Fidelització dels integrants de la plantilla.

 • Community Engagement

Assessorem processos de construcció de valors corporatius i codis deontològics. Acompanyem la creació de fundacions corporatives i projectes de Responsabilitat Social Corporativa. Desenvolupem programes de Compliance i la seva corresponent comunicació.

 • Storytelling and Corporate Discourse (Mensajes)

El poder de les organitzacions rau, en part, en la capacitat de crear coneixement i transmetre’l en forma d’influència.

 • Comunicació de crisi

L’establiment de les estratègies i polítiques de gestió de la comunicació per a col·lectius, inclosa la comunicació interna, constitueix la plataforma per portar a terme adequadament la comunicació de crisi, és a dir, fer front a les informacions que ens poden perjudicar.

 • Online & Offline Empowerment Guidelines

L’Empowerment, com a procés clau en la gestió i creació de coneixement transcendeix l’àmbit internacional sobretot via online, però també offline. Guiar als nostres empleats a través de Formació, incloent tallers especialitzats en el bon ús de les tecnologies, és una obligació per preservar el valor corporatiu gestionat durant els anys.

 • Mapa operacional de polítiques i tècniques de comunicació

Gestió dels processos de comunicació; organitzar, prioritzar i temporalitzar missatges, canals i públics clau, per tal de millorar i incrementar el pes de l’empresa/organització en els seus àmbits d’influència.

 • Creació de tècniques

– Serveis multimèdia: Audiovisuals experiencials (esdeveniments) o formatius (web).
– Revistes Corporatives/House Organs: empleats, accionistes i/o socis/clients.
– Memòries i manuals corporatius (manual del treballador/a, processos de benvinguda, etc).
– Serveis web. Conceptualització i modernització dels serveis web amb infogràfics interactius a partir del concepte fast reading.

 • Pla de Comunicació i Gestió del Coneixement

– Desenvolupament global del Pla de Comunicació i gestió del Coneixement.
– Disseny i posada en funcionament del Pla de Comunicació i de Gestió del Coneixement a partir d’un estudi en profunditat de la situació: realització d’un audit i dels mapes d’influències. Definició de les Estratègies i Polítiques de Comunicació. Diagnosi de les millores i de les accions necessàries recomanades en tots els àmbits, incloent la creació i gestió de tècniques.

Altres serveis

1. Better

Millora de processos i Desenvolupament de Negoci

Veure més

2. Compass

Plans Estratègics i Nous Llançaments

Veure més

3. Secondinvest

Processos de successió, Venda d’empreses y M&A

Veure més

5. Image

Global Communication Agency & Events

Veure més

6. Wisdom

Cursos de formació, Congressos i Conferències

Veure més

7. Making Happen

Direcció Operativa / Interim Management

Veure més

Insightsvamtam-theme-circle-post

 Category Global Business & Communication

Impulse Business Consulting: La nostra raó de ser


21 novembre, 2017

Edit
L’èxit de tota organització -empresa, entitat o institució- en la creació i creixement del valor global…

Read More