Nostra visió, nostra missió

Aspirem a ser una empresa líder en consultoria i assessoria global de negocis i de comunicació. Ens esforcem per aconseguir elevar les empreses de qualsevol mida fins al seu nivell següent, augmentant el seu valor econòmic i social, mitjançant el nostre Enfocament de Tres Pilars:

El nostres valors

I

Involvement & partnership

Desenvolupem els projectes amb una implicació total en l’organització del client –empresa, entitat o institució- i treballem en equip amb els seus membres.

m

Management expertise

Aportem experiència real de gestió pertinent en tots i cadascun dels àmbits en els quals es desenvolupen els nostres projectes.

p

Practical approach

Donem prioritat a l’aplicació pràctica de totes les recomanacions que fem, tenint en compte que siguin viables i realistes, així com a l’acompanyament en la seva implementació per part de l’organització client, sempre amb un horitzó per a cada etapa concretat en un calendari clar.

u

Unique Dual Perspective

Un tots els nostres projectes –tant en l’anàlisi dels reptes que se’ns plantegen com en les recomanacions de les solucions que proposem- tenim una doble perspectiva de comunicació corporativa i de potenciació del valor global –econòmic i social- de les activitats i negocis de l’organització client, a través d’un enfocament únic que combina ambdues dimensions.

l

Long Term Vision

En la recerca de la máxima creació de valor global per a l’organització client en els nostres projectes, no contemplem només la unitat immediata, sinó que ens guia sempre una visió d’optimització del valor global a llarg termini.

s

Senior level of
consultancy & advisory

Els nostres projectes de consultoria i assessoria es fan sempre sota la supervisió d’experts amb experència en alta direcció.

e

Executional Focus

En els nostres projectes estem orientats a la implementació per part de l’organització client de les nostres recomanacions, realitzant una vertadera transferència de coneixements als seus equips que asseguri una execució excel·lent.